BIROn - Birkbeck Institutional Research Online

  Hjemsokle I individualiseringens tidsalder

  Roseneil, Sasha (2013) Hjemsokle I individualiseringens tidsalder. In: Lorentzen, J. and Muhleisen, W. (eds.) Å være sammen: Intimitetens nye kulturelle vilkår. Bokserien Kjønnsstudier. Copenhagen, Denmark: Akademika Forlag, pp. 81-102. ISBN 9788232102877.

  Full text not available from this repository.

  Abstract

  Book synopsis: Intimitet har i vårt samfunn fremfor alt vært forbeholdt privatsfæren og forholdet mellom mann og kvinne. Men skillet mellom privat og offentlige sfære er ikke lenger like klart. Samliv, foreldreskap, seksualitet og kommunikasjonsmåter har gjennomgått store endringer som har utfordret etablerte verdier og normer. Intimiteten siver så å si inn i alle kanaler, i den grad at vi kan snakke om en intimisering og seksualisering av kulturen. Det pågår en mangfoldig og konstant strøm av samtaler om hvordan våre liv skal leves og hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Målet med denne boken er å vise hvordan spørsmål om normer, etikk og estetikk som omhandler intimitet og nærhet mellom mennesker, spiller seg ut i kulturelle representasjoner. I bokens første del er det først og fremst sosiale forhold som blir analysert, mens andre del inneholder analyser av kulturelle uttrykk. Sentrale spørsmål for forfatterne er: Hvordan blir det nære og intime representert, iscenesatt og debattert? Hva forteller iscenesettelsene av intimitet i det offentlige rom om vår tid?

  Metadata

  Item Type: Book Section
  Additional Information: Book synopsis translation: Intimacy In our society, above all, been reserved for the private sphere and the relationship between man and woman. But the distinction between private and public sphere is no longer as clear. Relationships, parenting, sexuality and communication methods have undergone great changes that have challenged established norms and values. The intimacy seeps virtually in all channels, to the extent that we can speak of a intimization and sexualisation of culture. There is a diverse and constant stream of conversations about how our lives should be lived and how we should relate to each other. The aim of this book is to show how the question of standards, ethics and aesthetics that deals with intimacy and closeness between people, played out in cultural representations. In the book's first part is primarily social factors being analyzed, while the second part contains analysis of cultural expression. Key questions for the authors are: How is the close and intimate represented, staged and debated? What do stagings of intimacy in public spaces of our time?
  School: Birkbeck Faculties and Schools > Faculty of Humanities and Social Sciences > School of Social Sciences
  Research Centres and Institutes: Mapping Maternal Subjectivities, Identities and Ethics (MAMSIE), Gender and Sexuality, Birkbeck (BiGS), Social Research, Birkbeck Institute for (BISR)
  Depositing User: Administrator
  Date Deposited: 17 Oct 2014 10:27
  Last Modified: 02 Aug 2023 17:13
  URI: https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/10755

  Statistics

  Activity Overview
  6 month trend
  0Downloads
  6 month trend
  328Hits

  Additional statistics are available via IRStats2.

  Archive Staff Only (login required)

  Edit/View Item Edit/View Item