BIROn - Birkbeck Institutional Research Online

  Şöhretin Sonu: Bülent Ersoy'un Kanunla İmtihanı

  Ertür, Başak and Lebow, A. (2012) Şöhretin Sonu: Bülent Ersoy'un Kanunla İmtihanı. In: Çakırlar, C. and Delice, S. (eds.) Cinsellik muamması : Türkiye'de Queer kültür ve muhalefet. Istanbul, Turkey: Metis, pp. 391-426. ISBN 9789753428699.

  Full text not available from this repository.

  Abstract

  Book synopsis: Türkiye'de 2000'li yıllardan günümüze Queer kuramının ve politikalarının geçirdiği aşamaları özgün bir literatür taramasıyla anlatmayı amaçlayan bu kitapta, Adnan Yıldız, Alisa Lebow, Başak Ertür, Birkan Taş, Bülent Somay, Cenk Özbay, Cihat Arınç, Erdal Partog, Evren Savcı, Fatih Özgüven, Nami Başer, Özlem Güçlü, Sibel Yardımcı, Tuna Erdem, Veysel Eşsiz ve Zeynep Direk'in yazılarının yanı sıra Deniz Kandiyoti ve Cüneyt Türel ile yapılan söyleşiler ve sanatçılar Erinç Seymen, Murat Morova, Nilbar Güreş ve Taner Ceylan'ın eserlerinden örnekler yer alıyor. Cinsellik Muamması'nda bugüne dek Queer kuramına getirilen eleştiriler ele alınırken şu sorulara da yanıt aranıyor: Uluslararası LGBTQ hareketinin söylemi, ideolojisi ve kavramları ötesinde başka/alternatif queer siyasetleri ve cemaat algıları tahayyül edilebilir mi? Yerelliğe yönelik duyarlılık uluslararası LGBTQ hareketinin yarattığı "epistemolojik şiddet"i kırmada bir rol üstlenebilir mi? Yerellik ve alternatif, Batı-dışı bağlam ve politikalar üzerindeki vurgu, bir "otantiklik fetişizmi"ne ve tersten, başka türlü bir özcülüğe sürüklenme tehlikesi taşır mı? Kitap, Türkiye'deki yerel LGBTQ kültürünün felsefe, sosyoloji, psikanaliz, kültürel incelemeler, tarih, hukuk, insan hakları, aktivizm, sanat, görsel kültür vb. sahalardaki yansımalarını ifade eden bir dil, kuram ve özgün bir literatür oluşturarak queer ile ilgili genel tartışmalara orijinal bir bağlam ve katkı sunmayı hedefliyor.

  Metadata

  Item Type: Book Section
  Additional Information: Book synopsis translation: Queer theory and politics in Turkey since the 2000s, the original literature review aims to describe the stages of this book, Adnan Yildiz, Alisa Lebow, Virgo Ertür, Birkan Stone, Bülent Somay, Cenk Ozbay, Jihad Arinc, Erdal Partog the Universe, the prosecutor, Fatih self-confidence, Nami Baser strong craving, Sibel Helper, Tuna Erdem, Veysel unique and Zeynep Deniz Kandiyoti and Cuneyt Turel Direk'in writings, as well as interviews with artists and Erin Seymen, Murat Morova, Nilbar Wrestling and examples from Taner Ceylan is located. When considering the critics of the theory of sexuality, queer Muamması'nda ever wanted a response to the following questions: International LGBTQ movement discourse, ideology and concepts beyond the other / alternative queer politics and community perceptions can be imagined? Created by the movement of international LGBTQ sensitivity towards localism "epistemological violence" may play a role in breaking? Localism and alternative, non-Western context and emphasis on policies, a "fetishism of authenticity" and the reverse, is another kind of essentialism is danger of drift? Books, local LGBTQ culture in Turkey, philosophy, sociology, psychoanalysis, cultural studies, history, law, human rights, activism, art, visual culture and so on. expressed at sites where the reflections of a language, literature, creating a unique queer theory and its original context, and to contribute to the public debate about the targets.
  School: Birkbeck Faculties and Schools > Faculty of Business and Law > Birkbeck Law School
  Depositing User: Administrator
  Date Deposited: 02 Oct 2013 10:07
  Last Modified: 02 Aug 2023 17:07
  URI: https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/8348

  Statistics

  Activity Overview
  6 month trend
  0Downloads
  6 month trend
  916Hits

  Additional statistics are available via IRStats2.

  Archive Staff Only (login required)

  Edit/View Item Edit/View Item